Tư vấn - kỹ thuật

O913 572 512

Tư vấn bán hàng

O913 572 512

Power Mixer

Hiện cửa hàng có 2 sản phẩm theo yêu cầu

POWER MIXER AF-600 (AEPEL, MADE IN KOREA)

POWER MIXER AF-600 (AEPEL, MADE IN KOREA)

20,000,000 VNĐ

POWER MIXER AF-600 (AEPEL, MADE IN KOREA)

POWER MIXER AF-800X (AEPEL, MADE IN KOREA)

POWER MIXER AF-800X (AEPEL, MADE IN KOREA)

26,000,000 VNĐ

POWER MIXER AF-800X (AEPEL, MADE IN KOREA)